Definitii

Site 

www.shoppingcitysibiu.ro 

Societatea 

NE Property BV, 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470, parte a grupului NEPI Rockcastle. 

Grup  

Orice alte entități din grupul NEPI Rockcastle. Lista societăților din Grupul NEPI Rockcastle poate fi consultată aici: www.nepirockcastle.com  

NEPI Rockcastle 

Societate organizată sub ligislația Isle of Man, înregistrată sub nr. 001211V, cu sediul social în Lord Street, Douglas, Isle of Man, IM1 4LN, Et. 2, Anglo International House. 

Utilizatorul/Utilizatorii 

Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter. 

Contract 

Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții. 

Parteneri Terți  

Partenerii Terți reprezintă partenerii în numele cărora comunicăm cu Utilizatorii și sunt împărțiți în: chiriașii centrelor comerciale din grupul NEPI Rockcastle, partenerii media, colaboratori și organizatori de evenimente.  

Lista completă a Partenerilor Terți din [Nume Mall] se actualizează trimestrial și poate fi consultată aici: – link chiriasi site  

Partenerii Terți nu au acces la datele cu caracter personal ale Utilizatorului, cu excepția cazurilor în care Societatea a obținut un acord prealabil de la Utilizator în acest sens.  

Parteneri Asociați 

Societatatile: 

  • Furnizorul solutiei de CRM 
  • Furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a website-ului 

Declară că sunt parteneri asociați cu Societatea în înțelesul prevederilor Regulamentelor Europene și că obiectul contractului sau de asociere este strâns legat de îndeplinirea obligațiilor societății față de utilizatori în ceea ce privește livrarea serviciilor de pe site. 

Partenerii Asociați sunt Responsabili de respectărea obligațiilor privind protecția datelor cu caracter personal la care au acces sau pe care le primesc de la Societate sau de la orice altă societate din Grup. 

Date cu caracter personal 

Orice informație în legătură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, adresa e-mail, număr de telefon mobil, dacă este căsătorit/ă, dacă are copii, vârsta copiilor etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul participarii in campanii, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri. 

Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. 

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

Societatea și/sau Partenerii Asociați numesc o persoană responsabilă cu informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul legii precum și monitorizarea respectării legilor referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, cooperarea cu autoritatea de supraveghere, asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare. 

Persoana de contact din partea Societății sau ale altor societăți din grupul NEPI Rockcastle, respectiv Responsabilul cu Protecția Datelor (Data Protection Officer) poate fi contactat la adresa: 

data.protection@nepirockcastle.com