Prevederi generale

Site-ul centrului comercial Shopping City Sibiu, disponibil la adresa www.promenadasibiu.ro este deținut de către NE Property BV (“Societatea”), 29 Claude Debussylaan, Tribes Offices SOM Building, Etajul 3, Amsterdam, Olanda, inregistrata la Dutch Chamber of Commerce sub numarul. 34285470. 

Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibilă aici: Notă Informare este parte a prezentelor Termene și Condiții, și descriu în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la datele cu caracter personal.   

Pentru a putea utiliza Site-ul, utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani și să fie de acord cu prezentul regulament de Termene și Condiții.  

Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul ia cunoștință de și, după caz, acceptă prezentele Termene și Condiții, precum și celelalte politici relevante pentru Site. 

Daca nu sunteți de acord cu prezentele Termene și Condiții sau cu o parte din prezentele Termene și Condiții, vă rugăm să nu folosiți Site-ul în niciun fel.